Reference

Zajímavé stavby a projekty, které jsme v uplynulých letech dokončili, nebo realizace právě probíhá.

Vše

Stavby pro občanskou vybavenost

Stavby pro průmysl

Bytové domy Praha – Smíchov City

Vytápění bytových domů developerského projektu Smíchov City SM2 a SM3.

Bytové domy Praha Karlín – U Sluncové

Vytápění bytových domů v Praze Karlíně, U Sluncové.

Ammann Czech Republic – palivová základna LTO

Změna palivové základny ve výtopně – zemní plyn + LTO. Vybudování stáčecího místa, propojovacích potrubí, přestavba horkovodních kotlů Bosch 2x 5MW na spalování zemního plynu a LTO.

Parní kotelna – spalování zemního plynu a LTO

Parní kotelna 11 t/h, 250°C pro spalování zemního plynu a LTO.

Kogenerační jednotky v soustavě CZT Uničov

Dodávka, montáž a uvedení do provozu kogeneračních jednotek 854 kWe a 434 kWe včetně trafostanic, přesunu stávající kotelny a vyvedení elektrického i tepleného výkonu do soustavy.

Výměna kompenzátoru na napaječi DN700

Výměna celého U-kompenzátoru na napaječi DN700 na soustavě CZT Elektrárny Opatovice a.s.

Rekonstrukce horkovodu EOP - Chrudim

Rekonstrukce horkovodu 2x DN 300 v nadzemním provedení a horkovodu 2x DN 150 na potrubním mostě za horkovod v předizolovaném provedení 2x DN 250 a předizolovaného potrubí 2x DN 65 s uložením pod koryto řeky.

Rekonstrukce horkovodu EOP – Hradec Králové

Horkovodního potrubí v bezkanálovém provedení 2xDN100, 2xDN80, 2xDN65 a 2xDN40 jako náhrada za stávající kanálovou trasu.

BMW Future Mobility Development Center

BMW Group Future Mobility Development Center - kompletní dodávka a montáž zařízení pro vytápění.

Innogy Energo – rekonstrukce rozvodů tepla Kladská ul.

Optimalizace soustavy CZT – rekonstrukce rozvodů tepla.

Innogy Energo – rekonstrukce rozvodů tepla Řezníčkova ul.

Rekonstrukce rozvodů tepla.

Bytové domy Praha – residence Holečkova - Kobrova

Vytápění bytových domů v Praze, residence Holečkova- Kobrova.